Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

II edycja projektu edukacyjnego “Kocham Kraków. Podróż przez historię wehikułem czasu”