Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

II edycja projektu edukacyjnego “Kocham Kraków. Podróż przez historię wehikułem czasu”