Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym