Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Dzień Edukacji Narodowej