Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Krótki podręcznik stymulacji rozwoju – Aneta Kowalik