Strona główna

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach od 21 października do 14 listopada 2019 r. w sekretariacie Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przyjmowane będą wnioski o przyznanie zajęć specjalistycznych realizowanych w ramach programu OKRO w pierwszym kwartale 2020 r.Kryteria przyznawania zajęć,  informacje o dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji oraz zasadach organizacji zajęć  podane są w zakładce OKRO.Wzór wniosku oraz innych dokumentów dotyczących procedury ubiegania się o przyznanie zajęć specjalistycznych dostępne są w zakładce DO POBRANIA.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach działań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego specjalistów (fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz inne osoby posiadające kwalifikacje do pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem). Praca na umowę zlecenie i umowę świadczenia usług.

Oferty prosimy przesyłać na adres: okro@owpp.pl

 

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie to poradnia dla dzieci niepełnosprawnych i z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Obejmuje opieką diagnostyczną i terapeutyczną dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Terenem działania Poradni jest Miasto Kraków. Poradnia działa od 1991 roku. Pomoc udzielana w Poradni jest bezpłatna i nie wymaga skierowań. Placówka dysponuje specjalistyczną kadrą pedagogiczną. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, psychologów defektologów, logopedów, neurologopedów, terapeutów rodzinnych, terapeutów zaburzeń integracji sensorycznej, specjalistów EEG – biofeedback, rehabilitantów i fizjoterapeutów.

Do 2015 roku Poradnia nosiła nazwę Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie.

Dyrekcja poradni

  • Dyrektor mgr Ewa Pohorecka
  • Wicedyrektor mgr Małgorzata Górska