Strona główna

Organizacja pracy poradni

Specjalistyczna Poradnia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wznawia bezpośrednią pracę stacjonarną z dziećmi, w szczególności dotyczącą  przeprowadzania bezpośrednich diagnoz dla potrzeb Zespołu Orzekającego oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zgodnie z zaleceniem  MEN przy organizacji pracy poradni uwzględniamy przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązują procedury bezpieczeństwa, które są  dostępne do wglądu w poradni.

Sekretariat poradni będzie czynny 

poniedziałek – czwartek od 8.00 do 18.00
piątek od 8.00 do 16.00

Dokumenty i wnioski w dalszym ciągu należy składać:
– poprzez ePUAP
– za pośrednictwem Poczty Polskiej
– poprzez wrzucenie koperty z korespondencją do skrzynki pocztowej  umieszczonej przy
wejściu do pomieszczenia Poradni, ul. Półkole 11.

Kontakt z pracownikami poradni dotyczący zajęć i trybu załatwiania spraw będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej  owpp@poczta.onet.pl
lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 18.00  tel. 12 412 15 66

 

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie to poradnia dla dzieci niepełnosprawnych i z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Obejmuje opieką diagnostyczną i terapeutyczną dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Terenem działania Poradni jest Miasto Kraków. Poradnia działa od 1991 roku. Pomoc udzielana w Poradni jest bezpłatna i nie wymaga skierowań. Placówka dysponuje specjalistyczną kadrą pedagogiczną. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, psychologów defektologów, logopedów, neurologopedów, terapeutów rodzinnych, terapeutów zaburzeń integracji sensorycznej, specjalistów EEG – biofeedback, rehabilitantów i fizjoterapeutów.

Do 2015 roku Poradnia nosiła nazwę Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie.

Dyrekcja poradni

  • Dyrektor mgr Ewa Pohorecka
  • Wicedyrektor mgr Małgorzata Górska