Strona główna

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie to poradnia dla dzieci niepełnosprawnych i z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Obejmuje opieką diagnostyczną i terapeutyczną dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Terenem działania Poradni jest Miasto Kraków. Poradnia działa od 1991 roku. Pomoc udzielana w Poradni jest bezpłatna i nie wymaga skierowań. Placówka dysponuje specjalistyczną kadrą pedagogiczną. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, psychologów defektologów, logopedów, neurologopedów, terapeutów rodzinnych, terapeutów zaburzeń integracji sensorycznej, specjalistów EEG – biofeedback, rehabilitantów i fizjoterapeutów.

Do 2015 roku Poradnia nosiła nazwę Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie.

Dyrekcja poradni

  • Dyrektor mgr Ewa Pohorecka
  • Wicedyrektor mgr Małgorzata Górska